Скульптура
/
Хранящий от нападения и насилия
/
mg_4500-65-61