Скульптура
/
Хранящий от нападения и насилия
/
mg_4516-80